LA Network Manager 2.5.2 nu beschikbaar

LA Network Manager 2.5.2 nu beschikbaar

LA Network Manager versie 2.5.2. is vanaf nu beschikbaar in het download center. Nieuwe functionaliteit bestaat uit o.a:


LA Network Manager 2.5.2

  • Integratie van de LA AVDECC open source library.
  • MAC OS: vanaf versie 10.11 (El Capitan) bouwt de LA AVDECC 1722.1 controller op de Mac OS AVDECC Controller waardoor de AVB entiteit van de host computer kan worden gebruikt.
  • Kleine bug fixes en aanpassingen.

Amplified Controllers firmware 2.8.4

Kortsluiting fout-detectie in de X12 en X15HiQ; in geval van kortsluiten van de speaker coil wordt het output kanaal stilgelegd.

Preset library 5.8

Identiek aan de Preset Library release op 7 juni 2017:

Syva system presets:

  • [SYVA LOW SYVA] for Syva + Syva Low (hybrid preset)
  • [SYVA SUB_100] for Syva Sub subwoofers
  • [SYVA LOW_100] for Syva Low subwoofers
  • [SYVA] for Syva colinear sources

Update van KIVA II, X8, X12 en X15 HiQ presets.

Setup Check: Update van presets die voldoen aan criteria voor 12XT in passieve mode en KIVA II.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Productspecialist Nico Smidt.