ProCab CPR installatie luidspreker-, data- en microfoonkabel

Op ProCab kabel kun je vertrouwen, en dat is niet zonder reden. Al jarenlang vertrouwen professionele installateurs en verhuurbedrijven op ProCab kabel om de goede eigenschappen, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Het ProCab assortiment bevat CPR-gecertificeerde kabel met maximale brandveiligheid. In geval van brand worden de meeste problemen vaak veroorzaakt door giftige dampen, brandverspreiding en rookontwikkeling. Door bekabeling te bieden die rookontwikkeling en giftige rook bijna volledig elimineert en bovendien de brand niet verder verspreidt, levert Procab met deze productlijn een bijdrage aan een veiligere toekomst.


CPR - Construction Products Regulation

Wat is CPR?

Construction Products Regulation (CPR) is een wetgeving in de Europese Unie voor installatiekabel waarbij kabel geclassificeerd wordt op basis van hun brandveiligheid. Het is bedoeld om de brandveiligheid in gebouwen verder te verbeteren.

Waarom CPR? En is dit verplicht?

In geval van brand zijn het ontstaan van giftige dampen, brandverspreiding en rookontwikkeling de grootste gevaren. Omdat gebouwen vaak zijn gevuld met veel bekabeling is er een groter risico, om de totale brandveiligheid te verbeteren moet installatie kabel daarom voldoen aan een bepaalde standaard.

Iedere kabel die na installatie bedoeld is om permanent in gebruik te zijn valt onder de CPR regelgeving, dit omvat alle elektriciteit-, data-, luidspreker- en andere communicatie- bekabeling. Uitzonderingen zijn bekabeling in patchkasten en buitenbekabeling die bij binnenkomst in een pand niet buiten dezelfde ruimte komt. De installateur is bij gebruik van bekabeling voor vaste installatie, in zowel nieuwbouw als bij aanpassing op bestaande installaties, verplicht om CPR gekeurde bekabeling te gebruiken en hiervoor de DoP certificaten te kunnen overhandigen.

Wat betekenen de verschillende klassen?

Euroclasses zijn classificaties van CPR kabels en bestaan van Aca tot Fca. In de praktijk zal er zeer weinig bekabeling zijn die de Aca en B1ca standaard kunnen halen.

Elke klasse heeft zijn specifieke eisen op basis waarvan de kabel wordt getest. De Euroclass tabel hieronder toont de classificatie met betrekking tot de brandveiligheid.

In de praktijk zullen kabels in de klassen B2ca, Cca, Dca en Eca worden gebruikt in installaties. B2ca als de hoogste klasse wordt gezien als het meest brandveilig, Eca als het minst brandveilig.

Omdat de installateur mede verantwoordelijk is voor het toepassen van het juiste type bekabeling is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze regelgeving.

Niveau's in classificatie

De extra niveau's in de classificatie zijn:

 • s: de hoeveelheid vrijkomende rook
 • d: vallende brandende druppels en deeltjes
 • a: zuurgraad van de rook (giftige stoffen)

De CPR classificering van een kabel is altijd opgebouwd uit de brandklasse en deze 3 criteria.

Bijvoorbeeld: B2ca, s1,d0,a1

CE-markering en Declaration of Performance

De Declaration of Performance bevat alle belangrijke informatie aangaande de brandveiligheid van een bepaald type kabel. Alle producten dienen volgens de Europese standaard een DoP verklaring te hebben inclusief CE kenmerk. Op deze manier wordt transparantie over het product tussen fabrikant, distributeur en installateur bereikt.

De DoP is te downloaden op de productpagina van ieder kabeltype, het nummer van de DoP is tevens terug te vinden op het etiket van het kabelhaspel.

Welke CPR-klasse kabel heb ik nodig voor mijn project?

De CPR kabelstandaard is gelijk voor alle landen binnen de EU. Echter, elk land heeft zijn eigen normering voor het gebruik van CPR-klasse kabels die dienen te worden gebruikt in verschillende type gebouwen. Informeer daarom goed naar de lokale regelgeving voor uw project.

Over het algemeen kan de bekabeling met de B2ca-S1, D0, A1 classificering toegepast worden voor bijna ieder project. Omdat de brandclassificatie is gebaseerd op dezelfde test maar met een toenemende zwaarte van eisen voldoet B2ca-s1,d0,a1 ook aan lagere classificaties.

Neem bij twijfel of vragen contact met ons op voor advies over de CPR regelgeving.

Download de Procab CPR Contractor Brochure >

Bekijk CPR CAT kabel > Bekijk CPR Luidsprekerkabel > Bekijk CPR Microfoonkabel >


Rook concentratie

Deze klasse geeft de hoeveelheid rook aan, die vrij komt in geval van brand.

 • s1: nagenoeg geen rookontwikkeling
 • s1a: s1 met meer dan 80% zicht
 • s2b: s1 met een zichtbaarheid van 60% tot 80%
 • s2: gemiddelde rookontwikkeling
 • s3: niet volgens s1 of s2

Brandende deeltjes

Deze klasse geeft de hoeveelheid brandende en vallende deeltjes aan.

 • d0: geen vallende deeltjes
 • d1: brandende deeltjes houden minder dan 10ms aan
 • d2: niet volgens d0 of d1

Zuurgraad van de rook

Deze klasse geeft de hoogte van de zuurgraad in de rook aan.

 • a1: lage zuurgraad

  (UNE-EN 60754-2 conductivity <2,5ms/mm y pH > 4.3)

 • a2: gemiddelde zuurwaardes

  (UNE-EN 60754-2 conductivity <10ms/mm y pH > 4.3)

 • a3: niet volgens a1 of a2